آخرین مطالب

شرکت صنایع معادن و عمران رضوی در سال ۱۳۷۶ با هدف سرمایه گذاری در زمینه معادن وصنایع معدنی برای تامین مواد معدنی پروژه های عمرانی،ساختمانی و خوراک اولیه کارخانجات صنعتی شرکت های زیر مجموعه آستان قدس رضوی فعالیت های حوزه معدنی خود را آغاز نمود.

معدن ده مرغ

 معدن مذکور در منطقه نهبندان واقع گردیده است که پروانه بهره برداری در سال ۱۳۹۵ با تناژ استخراج اسمی سالیانه ۳۰۰۰۰ و ذخیره ۸۷۶۴۱۷ تن  به مدت ۱۵ (سال ۱۳۹۲)تمدید گردید .مساحت معدن مذکور ۲۵/۱ کیلومتر مربع می باشد که در حال حاضر فعالیت می نماید . متوسط ماهیانه حدود ۳۰ نفر مستقیم و ۵۰ نفرغیر مستقیم اشتغال ایجاد می نماید .

معدن چاه وک

معدن مذکور در منطقه نهبندان واقع گردیده است که پروانه بهره برداری در سال ۱۳۸۷ با تناژ استخراج اسمی سالیانه ۷۰۰۰ و ذخیره ۱۶۰۰۰۰ تن به مدت ۱۵ (سال ۱۳۹۲)تمدید گردید .مساحت معدن مذکور ۸۲/۰ کیلومتر مربع می باشد .

از امتیازات معدن مذکور جذابیت دانه بندی و رنگ سنگ آن می باشد که موجب شده است فروش سنگ معدن مذکور با اقبال خوبی مواجه گردد است و  متوسط ماهیانه حدود ۲۰ مستقیم و ۳۰ غیر مستقیم اشتغال ایجاد نماید .

معدن ده غیبی

معدن مذکور در منطقه مشهد  واقع گردیده است که در سال ۱۳۸۳ از طریق مزایده به شرکت واگذار شده است .پروانه بهره برداری در سال ۱۳۹۲ با تناژ استخراج اسمی سالیانه ۶۰۰۰ و ذخیره ۴۴۰۰۰۰ تن  به مدت ۱۵ سال تمدید گردید. مساحت معدن مذکور ۲۹۳/۲ کیلومتر مربع می باشد .

این معدن ۱۵ نفر مستقیم و ۱۰ نفر غیر مستقیم اشتغال آفرینی نموده  و از مزیت های سنگ قله این معدن اشتیاق کارخانجات سنگبری جهت تولید جدول و سنگ کوبیک  است.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.