آخرین مطالب

مدیر عامل

دکتر مهدی قربانی ، مدیر عامل شرکت صنایع معادن و عمران رضوی

هیات مدیره:

معاونت ها:

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.