آخرین مطالب

با توجه به نیروی متخصص و تحصیلکرده در بخش های مختلف شرکت صنایع معادن و عمران رضوی، تحقیق و توسعه به عنوان یکی از سرفصل های اصلی فعالیت شرکت می باشد، فلذا در ساختار شرکت نیز واحد تحقیق و توسعه در ذیل مدیریت طرح و برنامه تشکیل شده است.

علاوه بر این جایگاه ساختاری، کمیته توسعه و تجاری سازی فناوری نیز متشکل از رئیس تحقیق و توسعه به عنوان دبیر و نماینده هر کدام از حوزه های فعالیت در شرکت، تشکیل شده است.

استراتژی های سه گانه سرمایه گذاری شرکت در حوزه تحقیق و توسعه عبارت اند از:

  1. سرمایه گذاری داخلی: استفاده از منابع مالی، انسانی و تجهیزاتی داخلی شرکت
  2. مشارکت: استفاده از ظرفیت مجموعه های فعال و توانمند در راستای نیاز پروژه های شرکت
  3. خرید تکنولوژی: خرید خدمات یا محصولات

ثبت ایده و پیشنهاد:

    دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.